ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เอกสาร
1. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
unnamed
2. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)
unnamed
3. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
unnamed
4. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 unnamed
5.

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

unnamed
     

Joomla templates by a4joomla